1912
बर’नि गिबिसिन आफाद “हावराघाट बर’ सन्मिलन”नि जोनोम जादोँमोन

1919
“बर’ सात्र सन्मिलन” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1952
18 एप्रिलाव “बर’ लिटारेरि क्लाब” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1952
बर’फोरनि गेजेराव “बर’नि अनसाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1952
16 नबेम्बराव “बर’ थुनलाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1967
15 पेब्रुवारियाव “दुलाराइ फरायसा आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1967
27 पेब्रुवारियाव बर’फोरनि गेजेराव “Plains Tribal Council of Assam (PTCA)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1971
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आफादनि जोनोम जादोँमोन

1986
14 जुलाइ दानाव “All Assam Tribal Women’s Welfare Federation (AATWWE)” नि जोनोम जादोँमोन

1986
3 अक्टबराव “National Democratic Front of Bodoland (NDFB)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1989
28 अक्टबराव “All Bodo Employees Federation (ABEF)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1991
बर’फोरनि गेजेराव “All Bathou Religious Union” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1993
20 पब्रुवारियाव बर’फोरनि गेजेराव “Bodoland Autonomous Council (BAC)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1993
6 नबेम्बराव “All Bodo Women’s Welfare Federation (ABWWF)”नि जोनोम जादोँमोन।
AATWWF निफ्राय मुं सोलायफिनदोँ

1996
18 जुनआव “Bodo Liberation Tigers (BLT)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s